Home » Di truyền cơ bản

Cơ bản 10 – inheritance on human and multi-gene trait

Trong các phần trước, ta đã đề cập đến di truyền trên cây đậu Hà Lan và ruồi giấm. Vậy, các định luật di truyền được áp dụng trên người như thế nào? Những tìm hiểu về các…

Read More »

Cơ bản 9 – tiến hóa

Từ 1895, Darwin đã đưa ra quan điểm về sự tiến hóa – đó là một quá trình chọn lọc tự nhiên (natural selection) với mục tiêu giúp tăng cường khả năng chịu đựng, thích nghi của mỗi…

Read More »

Cơ bản 8 – crossover

Phần 7 đã đề cập đến sự tồn tại về mối quan hệ di truyền giữa một số tính trạng với giới tính, cụ thể là NST giới tính X (chromosome X). Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu…

Read More »

Cơ bản 7 – di truyền học hiện đại

Ở các phần trước ta đã được biết về sự di truyền tính trạng, kể cả giới tính. Câu hỏi đặt ra là: các tính trạng này được di truyền độc lập hay có mối quan hệ với…

Read More »

Cơ bản 6 – chromosome & giới tính

Nhà khoa học Theodor Boveri là một người tiên phong trong lĩnh vực tế bào học (cytology) khi muốn kiểm định tầm quan trọng của chromosomes đối với di truyền đã làm thí nghiệm với loài nhím biển (sea urchin)…

Read More »